Høring over Evidas fælles distributionsbetingelser for henholdsvis timeaflæste målersteder, større ikke-timeaflæste målersteder og små ikke-timeaflæste målersteder.

07-07-2021

Den 29. oktober 2020 anmeldte Evida nye fælles distributionsbetingelser for de 3 distributionsselskaber Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn AS/S. Den 2. februar 2021 genanmeldte Evida distributionsbetingelserne. Genanmeldelsen indeholdt ændringer af henholdsvis punkt 12.4 i betingelserne for små, ikke timeaflæste målersteder og afsnit 13.4 i de to øvrige sæt.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest onsdag den 18. august 2021.

Læs mere her