Høring over Evidas anmeldelse af fælles distributionsbetingelser for henholdsvis timeaflæste målersteder, større ikke-timeaflæste målersteder og små ikke-timeaflæste målersteder.

07-07-2021

Frist: 18.07.2021

Den 29. oktober 2020 anmeldte Evida nye fælles distributionsbetingelser for de 3 distributionsselskaber Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn AS/S. Den 2. februar 2021 genanmeldte Evida distributionsbetingelserne. Genanmeldelsen indeholdt ændringer af henholdsvis punkt 12.4 i betingelserne for små, ikke timeaflæste målersteder og afsnit 13.4 i de to øvrige sæt. Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest onsdag den 18. august 2021.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Louise Mary Hansen, lmha@forsyningstilsynet.dk

Anmeldelsen indeholder følgende dokumenter som kan findes til højre på siden:

  • Evidas mail med anmeldelsen af distributionsbetingelser af den 2. februar 2021
  • Følgebrev – anmeldelse af distributionsbetingelser af den 29. oktober 2020 (Evida har den 2. februar 2021 anmeldt nye betingelser vedr. frakobling som følge af Folketingets vedtagne frakoblingsordning. Konsekvensændringen fremgår derfor ikke af følgebrevet af den 29. oktober 2020.)
  • Distributionsbetingelser – timeaflæste målersteder af den 2. februar 2021
  • Distributionsbetingelser – større, ikke-timeaflæste målersteder af den 2. februar 2021
  • Distributionsbetingelser – små, ikke-timeaflæste målersteder af den 2. februar 2021
  • Sammenligning af endelige sæt distributionsbetingelser af den 29. oktober 2020. (Evida har den 2. februar 2021 anmeldt nye betingelser vedr. frakobling som følge af Folketingets vedtagne frakoblingsordning. Konsekvensændringen fremgår ikke i sammenligningen af betingelserne.)
  • Sammenligning af timeaflæste målersteder af den 29. oktober 2020. (Evida har den 2. februar 2021 anmeldt nye betingelser vedr. frakobling som følge af Folketingets vedtagne frakoblingsordning. Konsekvensændringen fremgår ikke i sammenligningen af betingelserne.)
  • Sammenligning af større, ikke-timeaflæste målersteder af den 29. oktober 2020. (Evida har den 2. februar 2021 anmeldt nye betingelser vedr. frakobling som følge af Folketingets vedtagne frakoblingsordning. Konsekvensændringen fremgår ikke i sammenligningen af betingelserne.)
  • Sammenligning af små, ikke-timeaflæste målersteder af den 29. oktober 2020. (Evida har den 2. februar 2021 anmeldt nye betingelser vedr. frakobling som følge af Folketingets vedtagne frakoblingsordning. Konsekvensændringen fremgår ikke i sammenligningen af betingelserne.)