Tyra-nedlukning gjorde Danmark til nettoimportør af gas

08-06-2021

Danmark har siden 1984 været nettoeksportør af gas, men da Tyra-platformen i Nordsøen blev midlertidigt nedlukket i 2019, gik Danmark fra at være et selvforsynende eksportland til at importere hovedparten af det danske gasforbrug. Det kan man læse om i Forsyningstilsynets nye overvågningsrapport for engrosmarkedet for gas, som offentliggøres i dag.

Markant lavere gasproduktion
Det danske engrosmarked for gas var i 2020 især påvirket af den midlertidige nedlukning af Tyra-platformen og den afledte delvise nedlukning af dansk naturgasproduktion. Året blev således kendetegnet ved en markant lavere naturgasproduktion på trods af en markant stigning i udviklingen i den danske produktion af bionaturgas fra 26 mio. m3 i 2015 til 363 mio. m3.

Ny bundrekord i gasprisen
2020 var et varmt år med en mild vinter. Det var medvirkende til et lavere gasforbrug til varme, fyldte gaslagre og en ny bundrekord i prisniveauet. Gennemsnitsprisen for 2020 var ca. 26 pct. lavere end året forinden. I maj satte spotprisen ny bundrekord med en pris på 4,03 EUR/MWh (ca. 35 øre/m3). Siden den midlertidige nedlukning af Tyra-platformen har priserne i Danmark dog generelt ligget over priserne i Tyskland.

Mindre systematisk adfærd med transport mod prissignalet
Under den midlertidige nedlukning af Tyra-platformen har Forsyningstilsynet sat øget fokus på anvendelsen af Ellund-punktet. Den løbende overvågning viser overordnet, at der i 2020 har været en mindre systematisk adfærd med transport af gas imod prissignalerne. Adfærden var dog mere systematisk i 2020 end i 2019.

Kommende overvågning
I de kommende år kommer Forsyningstilsynets overvågning til i høj grad at fokusere på konsekvenserne af den midlertidige nedlukning af Tyra-platformen, og hvad det betyder for forsyningssituationen, gaspriserne og markedets generelle funktion.

Find den nye markedsovervågningsrapport her

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.

Fakta:

Forsyningstilsynet overvåger engrosmarkedet for gas i Danmark gennem dataindsamling, analyser og udgivelse af en årlig markedsrapport samt løbende dialog med aktører og interessenter. Overvågningen har til formål at skabe velfungerende engrosmarkeder i Danmark og EU, som understøtter målet om de lavest mulige forbrugerpriser og sker i overensstemmelse med bl.a. Lov om Forsyningstilsynet, Naturgasforsyningsloven og EU’s tredje liberaliseringspakke.