Bedre it- og rykkerprocesser skyder forsyningsafbrydelser i vejret

01-10-2021

Elselskaber oplyser, at de er blevet bedre til hurtig identifikation af dårlige betalere og iværksætte forsyningsafbrydelser. Sådan lyder en af flere forklaringer på en markant stigning i antallet af forsyningsafbrydelser i 2020, ifølge en ny undersøgelse som Forsyningstilsynet offentliggør i dag.

 

Overvåger udviklingen
Forsyningstilsynet overvåger udviklingen i antallet af forsyningsafbrydelser på el-området for at skabe åbenhed og tage stilling til, om der skal sættes ind over for økonomisk sårbare forbrugere. Tilsynet kunne som led i overvågningen tidligere på året konstatere en markant stigning på 17,32 pct. i antallet af afbrydelser (fra 21.895 i 2019 til 25.688 i 2020). Det udløste en nærmere undersøgelse.

Optimerede it- og rykkerprocedurer
Undersøgelsen peger på, at væksten i forsyningsafbrydelser skyldes en kombination af faktorer. Flere elselskaber beretter om, at de har optimeret deres it- og rykkerprocesser, som således har gjort det hurtigere at ophæve aftaler på grund af manglende sikkerhedsstillelse. Desuden oplyser en del elselskaber, at flere fjernaflæste målere i Danmark har gjort det enklere at afbryde strømmen, ligesom en fusion mellem to større elhandelsvirksomheder i 2019 har medført, at en del forsyningsafbrydelser blev rykket til 2020.

I lyset af størrelsen på den konstaterede stigning vil Forsyningstilsynet have skærpet opmærksomhed på omfanget af forsyningsafbrydelser hos husholdningsforbrugere som følge af manglende sikkerhedsstillelse.

Undersøgelsen af udviklingen i forsyningsafbrydelser kan findes til højre på denne side

Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk