Høring: Afgørelse vedr. Energinets metodetillæg til balancemodellen på gasområdet

28-10-2021

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metodetillæg til den dansk-svenske balancemodel på gasområdet. Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 15. november 2021 kl. 14.