Høring: Bekendtgørelser om betaling for Forsyningstilsynets myndighedsbehandling

22-10-2021

Forsyningstilsynet sender udkast til fire nye bekendtgørelser om Forsyningstilsynets gebyrfinansiering i høring. Bekendtgørelserne har som overordnet formål at sikre, at Forsyningstilsynets gebyropkrævning svarer så præcist som muligt til de faktiske omkostninger, som tilsynets opgaver medfører.  

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger.

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@Forsyningstilsynet.dk med kopi til sste@Forsyningstilsynet.dk senest 12. november 2021. Høringssvar bedes venligst påført Forsyningstilsynets journalnummer 21/15216.

Læs mere her