Høring: Udkast til afgørelse om godkendelse af Energinets ændrede vilkår og betingelser for balanceansvarlige aktører

01-10-2021

Forsyningstilsynet lægger i et udkast til afgørelse op til at godkende Energinet Elsystemansvar A/S’ (Energinets) ændrede vilkår og betingelser for balanceansvarlige aktører samt en supplerende afregningsmekanisme. Energinet har anmeldt de ændrede vilkår og betingelser til Forsyningstilsynets godkendelse.

Anmeldelsen er en konsekvens af EU-forordningen om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet, hvoraf det følger, at hver transmissionssystemoperatør skal opdatere sin balanceafregning til at benytte etprisafregning for alle ubalancer, og alle ubalancer skal indgå i en samlet balanceposition.

Udkastet til afgørelse og bilagene hertil kan findes under ”Hent fil”.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger senest den 7. oktober 2021 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Søren Lorenz Rask Søndergaard slrs@forsyningstilsynet.dk.

Ved afgivelse høringssvar bedes venligst henvist Forsyningstilsynets journalnummer 21/00321.