Høring vedrørende Energinets anmeldelse af etablering af en fælles markedszone

13-10-2021

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger senest onsdag den 27. oktober 2021.

Anmeldelsen fra Energinet vedrører etablering af en fælles markedszone for den del af Baltic Pipe, som forbinder det norske gassystem, dvs. opstrømsrørledningsdelen og det danske transmissionssystem. Det anmeldte er bl.a. et tillæg til den nuværende entry-exit model (markedsmodel).

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger senest onsdag den 27. oktober 2021 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Peter Lyk-Jensen pelj@forsyningstilsynet.dk.

Ved afgivelse af høringssvar bedes venligst påført Forsyningstilsynets journalnummer 21/10233.

Høring over udkast til afgørelse vedr. Energinets anmeldelse af metode for etablering af en fælles markedszone