Forbrugere risikerer at betale for mere end den faktisk leverede varme

05-09-2021

Reguleringen af de danske varmeforsyningsselskaber bygger på et grundlæggede hvile-i-sig-selv princip. Princippet er baseret på, at selskaberne kun må indregne nødvendige udgifter i prisen for levering af den faktiske varme hos deres kunder. Forbrugerne risikerer dog alligevel at betale for mere end selve varmeleveringen, viser en ny analyse, som Forsyningstilsynet offentliggør i dag.

”Vi har identificeret en uhensigtsmæssig forskydning mellem det tidspunkt, selskaberne har en reel udgift til varmeforsyning, og det tidspunkt kunderne bliver opkrævet herfor. Det reducerer sikkerheden for, at forbrugerne kun betaler for den varme, som de rent faktisk får leveret”, siger Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt.

I analysen undersøges fjernvarmeselskabernes mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige investeringer, op- og nedjustere deres afskrivninger, samt afvikle over og underdækninger. Brugen af henlæggelser og afskrivningsjusteringer er uhensigtsmæssig set fra et forbrugerperspektiv, da det fører til en omfordeling mellem forbrugere over tid. Forsyningstilsynet anbefaler på denne baggrund nogle konkrete præciseringer i reglerne for fjernvarmevirksomhedernes henlæggelser og afskrivninger.

Find den nye analyse her

Kontakt: Kommunikationsrådgiver Jacob Klok, tlf.: 4171 5360