Indberetningssystemet ENAO's afløser på plads

13-04-2022

Forsyningstilsynet annoncerede den 25. marts, at indberetningssystemet ENAO lukker den 20. april 2022. Virksomheder skal herefter foretage deres indberetninger ved hjælp af en ny fremgangsmåde i Excel-ark, som indsendes via blanketter på virk.dk. Denne nye fremgangsmåde er nu kommet på plads.

Hvad skal du foretage dig som virksomhed?

Hvordan du skal indberette frem til og med den 20. april afhænger af, hvor langt du er med din indberetning:

  • Hvis din indberetning kan nå at blive indsendt, revisorpåtegnet og godkendt inden den 20. april 2022, skal du indberette den i ENAO som hidtil.
  • Hvis du har indsendt din priseftervisning i ENAO, men mangler revisorpåtegning, bliver det muligt for revisor at påtegne fra virk.dk.
  • Hvis du skal indberette efter d. 20. april 2022 eller din indberetning ikke kan nå at blive indsendt inden 20. april 2022, skal du vente med at indberette det endelige materiale til efter den 20. april 2022 og bruge den nye løsning på virk.dk.

Indberetning efter den 20. april 2022

Hvis din indberetning skal foretages efter lukningen af ENAO, skal du indberette til Forsyningstilsynet på virk.dk. Når du logger ind på virk.dk, vil du under Forsyningstilsynet finde de blanketter og Excel-ark, som du skal lave indberetningen i. Du vil også finde en vejledning, som forklarer den nye måde at indberette på. Når du har indsendt din indberetning, modtager du en elektronisk kvittering, hvor du også kan se alle de dokumenter, som du har vedhæftet.

Revisorpåtegning efter den 20. april 2022

Hvis et varmeværks priseftervisning eller en netvirksomheds reguleringsregnskab skal revisorpåtegnes efter den 20. april 2022, skal revisor påtegne dette ved hjælp af en særlig blanket på virk.dk.

Hvor finder du indberetningssiden på Virk.dk?

Du finder Forsyningstilsynets indberetningsside på virk.dk ved at søge efter Forsyningstilsynet i søgefeltet på virk.dk eller ved at anvende dette direkte link. Vi vil snarest muligt efter, at ENAO er lukket, opdatere siden på virk.dk med opdaterede blanketter. Ligesom på ENAO skal du bruge NemLog-in for at indberette på virk.dk.

Husk at hente gamle data

Når ENAO lukker, vil du ikke længere have adgang til tidligere indberetninger og filer. Du skal derfor sørge for at have hentet de data, som du har brug for inden 20. april 2022. Forsyningstilsynet vil dog gemme alle tidligere indberetninger og filer i en intern database, hvorfra du kan få tilsendt tidligere indberettet data efter anmodning.

Spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål til lukningen af ENAO eller til dine gamle data i ENAO, er du velkommen til at henvende dig til Forsyningstilsynet på tlf. 4171 5400.

Læs tidligere nyhed om lukning af ENAO her:

https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/forsyningstilsynet-lukker-indberetningssystemet-enao