Invitation til informations- og dialogmøde om nye affaldsregler

16-08-2022

Vi afholder fredag den 19. august 2022 kl. 9-12 et virtuelt møde om nye regler på affaldsområdet, som Forsyningstilsynet påbegyndte tilsyn med den 1. juli 2022 (jf. lov nr. 898 af 21. juni 2022 og affaldsaktørbekendtgørelse af 20. juni 2022).

De primære målgrupper for mødet er kommunerne og kommunale affaldsselskaber, som udgør de aktører, der skal leve op til de nye regler. Mødet er dog åbent for alle med interesse. Da der er tale om nye regler, vil der fra vores side i høj grad være tale om indledende information og et ønske om dialog, der vil fungere som input til en kommende udvikling af mere uddybende informationsmateriale, skriftlige vejledninger og endelig en retspraksis i form af bl.a. afgørelser af konkrete sager.

Dagsorden

Velkomst og introduktion til mødet

Oplæg v. Forsyningstilsynet

 • Præsentation af Forsyningstilsynet
 • Kommunernes fastsættelse af markedspriser for affaldsindsamling
 • Overgangsordningen (med anmeldelsesfrist 30. september 2022)
 • Dispensationsordningen
 • Krav om adskilte regnskaber
 • Gebyrfinansiering af Forsyningstilsynets arbejde på affaldsområdet
 • Projekt om ny kontoplan og konteringsvejledning
 • Spørgsmål og dialog om ovenævnte fra kommunerne og andre interessenter

  Der er afsat 3 timer til mødet, så der er tid til stille spørgsmål til og få svar fra Forsyningstilsynet. Om mødet bliver af kortere varighed afhænger af spørgelysten. Interesserede er ligeledes velkommen til at sende os spørgsmål forud, som vi så vidt muligt vil forsøge at besvare på mødet til glæde for alle deltagere. Er der tale om meget kommune- og anlægsspecifikke spørgsmål kan de også sendes forud for mødet, men de vil dog højest sandsynligt blive behandlet gennem bilateral dialog efterfølgende.

  Deltagelse

  Informationsmødet er et åbent webinar for alle interesserede og der kræves ikke tilmelding. Du kan tilgå det virtuelle møde på computer eller mobil via dette link:

  Microsoft Teams-møde

  Klik her for at deltage i mødet

  Møde-id: 343 975 046 114

  Adgangskode: STTTe2

  Download Teams | Deltag på internettet

  Få mere at vide | Mødeindstillinger

  Vi anvender KL’s webinar-lokale og it-faciliteter til mødet. KL vil styre chat-funktionen for spørgsmål, der måtte blive stillet skriftligt undervejs via chatten. For eventuelle tekniske problemer med eller spørgsmål til den virtuelle deltagelse bedes Louise Møller Christensen kontaktet på telefon 3370 3790 eller mail LOMC@kl.dk.

  Deltagerkreds

  Vi har sendt denne invitation kommunerne og en række interessenter, herunder KL, Dansk Affaldsforening, ARI, Dansk Erhverv, DAKOFA, Energistyrelsen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, Ankestyrelsen, Indenrigs- og Boligministeriet m.fl., og alle der abonnerer på nyheder fra Forsyningstilsynet om affaldsområdet på vores hjemmeside.

  Tilmelding til nyheder kan ske på forsiden af vores hjemmeside: https://forsyningstilsynet.dk. Videresend gerne invitationen til kollegaer eller andre i jeres netværk, I tænker kunne have interesse i at deltage.

  Yderligere informationer på vores hjemmeside

  Vi har oprettet en særlig affaldsområde på vores hjemmeside, som vi løbende vil opdatere og udvide på https://forsyningstilsynet.dk/affald. Her kan I læse mere om de nye ordninger, som vi skal føre tilsyn med, og hvad de nye ordninger stiller af krav til kommunerne. Der er forskelligt uddybende materiale til download på hjemmesiden.

  Spørgsmål

  Spørgsmål kan stilles til chefkonsulent Martin Windelin, tlf. 4171 5405 / mw@forsyningstilsynet.dk eller til Forsyningstilsynet 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk.

  Slides fra mødet

  Forsyningstilsynets PowerPoint-præsentation fra webinaret kan findes under 'Hent filer' her på siden.