Ny svensk ledning vil styrke dansk-svensk elhandel

21-01-2022

Den svenske transmissionsoperatør (TSO) Svenska Kraftnät har fået godkendt opførelsen af en ny 20 km lang 400 kV-ledning i tilknytning til det såkaldte vestkystsnit ved Göteborg.

Afhjælper flaskehalsproblemer
Den svenske investering vil fra 2025 være med til at afhjælpe en flaskehals i det svenske net og forventes dermed at forbedre handelskapaciteten for elhandel på tværs af de nordiske landegrænser til fordel for konkurrencen, forbrugerne og den grønne omstilling.

”Den nye ledning vil afhjælpe interne svenske flaskehalsproblemer og dermed gøre det nemmere for svenskerne at levere tilstrækkelig med handelskapacitet. Det er en god nyhed for handlen mellem Sverige og Danmark, de nordiske forbrugere, men også for producenter, som f.eks. får bedre mulighed for at afsætte stigende mængder af grøn strøm fra vindmøller til Sverige”, siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

To måneder efter uenighed
Godkendelsen af den nye svenske elledning er foretaget af den svenske pendant til Forsyningstilsynet, Energimarknadsinspektionen. Den kommer bare to måneder efter, at Forsyningstilsynet har udtrykt uenighed i en ny svensk undtagelse fra et EU-krav om at give 70 pct. af kapaciteten til elhandel med nabolandene. EU’s 70-pct. krav blev indført i forbindelse med en større grøn energipakke i 2019.

”Det er positivt, at det svenske elnet nu udbygges. Der har længe været problemer med kapaciteten til handel mellem Sverige og Danmark, og en af løsningerne er at bygge nyt”, siger Carsten Smidt.

Læs mere
Læs mere om Energimaknadsinspektionens godkendelse her:
Koncession beviljad för ny 400 kV-ledning mellan Ingelkärr och Stenkullen | Svenska kraftnät (svk.se).

Læs mere om Forsyningstilsynets uenighed med at give Svenska Kraftät en undtagelse fra EU-reglerne her:
Forsyningstilsynet uenig i ny svensk fritagelse for kapacitetskrav.

Læs eventuelt mere om Forsyningstilsynets arbejde med håndhævelse af EU’s regler for transmissionskapacitet i tilsynets årsberetning 2019 afsnit 8.3:
Gå til Forsyningstilsynets årsrapporter og beretninger.


Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.