ACER skal afgøre Svenska Kraftnäts anmodning om fritagelse for kapacitetskrav

25-05-2022

Den svenske myndighed, Energimarknadsinspektionen, har delvist imødekommet dansk, norsk og finsk uenighed i et ønske fra den svenske systemansvarlige virksomhed, Svenska Kraftnät, om fritagelse fra et EU kapacitetskrav for transmission på tværs af fælles europæiske såkaldte budzonegrænser. Sagen skal nu afgøres endeligt i EU’s Agentur for Samarbejde mellem reguleringsmyndigheder på energiområdet (ACER).

Forsyningstilsynet udtrykte i 2021 uenighed med Svenska Kraftnäts ønske om en tredje fritagelse fra et EU-krav om, at alle lande skal stille mindst 70 pct. netkapacitet til rådighed for transmission på tværs af det fælles europæiske transmissionssystems såkaldte budzonegrænser. Det samme gjorde myndighederne i Norge og Finland. Energimarknadsinspektionen har delvist imødekommet nabolandenes uenighed og sagen skal nu afgøres af alle ACER's 27 nationale reguleringsmyndigheder.

Krav indført med EU’s grønne energipakke

70-procentkravet blev indført med EU’s grønne energipakke i 2019 og har til hensigt at sikre, at EU’s indre energimarked fungerer til fordel for sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og billig elforsyning. Kravet siger, at minimum 70 procent af transmissionskapaciteten skal stilles til rådighed for handlen med el på engrosmarkederne på tværs af alle budzonegrænser. I spil i den konkrete sag er blandt andet budzonegrænser som går mellem Sjælland og Sverige, og Jylland og Sverige. Reglerne giver imidlertid mulighed for, at EU-landenes systemansvarlige virksomheder kan søge om fritagelse fra 70-procentskravet for et år ad gangen, hvis det vurderes at være nødvendigt for at opretholde driftssikkerheden.

Tredje år i træk

Efter at have søgt og fået godkendt fritagelser fra EU’s 70-procentskrav for både 2020 og 2021, søgte Sveriges systemansvarlige virksomhed Svenska Kraftnät Energimarknadsinspektionen, om en tredje fritagelse for 2022. Forsyningstilsynet udtrykte uenighed med den nye fritagelse i et høringssvar til den svenske myndighed i efteråret 2021.

Læs mere om Forsyningstilsynets uenighed her: https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/forsyningstilsynet-uenig-i-ny-svensk-fritagelse-for-kapacitetskrav

Energimarknadsinspektionen har nu truffet en afgørelse, som indebærer at Svenska Kraftnät kun gives fritagelse for transmissionslinjerne mellem Jylland og Sverige og Sverige og Finland, mens andre transmissionslinjer, herunder den som går mellem Sjælland og Sverige ikke fritages.

Videre behandling i ACER

Da den svenske myndighed kun delvist tilgodeser nabolandenes uenighed går sagen nu til behandling i ACER. ACER’s kommende afgørelse i sagen skal godkendes af alle de 27 nationale reguleringsmyndigheder i repræsentantskabet (Board of Regulators).

 

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.


Energimarknadsinspektionens afgørelse findes her:

https://ei.se/om-oss/nyheter/2022/2022-04-27-acer-far-avgora-om-svenska-kraftnat-ska-fa-undantag-fran-70-procentsregeln