Forsyningstilsynet godkender markedsregler for el-forbindelse mellem Danmark og Storbritannien

10-08-2023

Forsyningstilsynet har godkendt markedsreglerne for Viking Link, der er navnet på en kommende forbindelse for el-transmission mellem Danmark og Storbritannien.

Viking Link er etableret i et samarbejde mellem transmissionsselskaberne Energinet i Danmark og National Grid i Storbritannien, og Forsyningstilsynets godkendelse af markedsreglerne for forbindelsen er sket i tæt koordination med det britiske tilsyn, OFGEM.

”Grundig udformede markedsregler fra Energinet og National Grid og vores tætte koordination med OFGEM har betydet, at både Forsyningstilsynet og OFGEM kan godkende markedsreglerne, så Viking Link kan sættes i drift efter planen”, siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, i forbindelse med godkendelsen. 

Viking Link blev aftalt før briternes beslutning om at forlade EU (Brexit) og dermed i forventning om, at elektricitet skulle udveksles og handles via Viking Link inden for rammerne af EU’s indre marked. Det billede ændrede sig med Brexit, hvor Storbritannien ændrede status fra EU-medlemsland til et tredjeland, som Danmark og EU nu skulle til at forhandle en helt ny bilateral aftale på plads med. Forhandlingerne mundede ud i et handelssystem baseret på eksplicitte auktioner af fysiske transmissionsrettigheder, der i store træk svarer til nogle harmoniserede tildelingsregler, som EU indførte i 2016.

”Vi vurderer, at markedsreglerne for Viking Link er udformet af Energinet og National Grid på en måde, så reglerne bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektricitet på forbindelsen mellem Danmark og Storbritannien”, siger Carsten Smidt.

Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360

Øvrige henvendelser, tlf.: 4171 5400