Forsyningstilsynet offentliggør arbejdsplan for 2024 til 2026

15-12-2023

Den grønne omstilling har i stigende omfang betydning for de opgaver, som vi løser i Forsyningstilsynet. Det bliver også tilfældet i de kommende år, hvor vi bl.a. kommer til at arbejde med implementeringen af nye regler for geotermi og overskudsvarme og med tilpasningen af infrastruktur. Sådan lyder det bl.a. i direktør Carstens Smidt’s forord til Forsyningstilsynets nye arbejdsplan for 2024 til 2026, som er offentliggjort i dag.

Tilpasningen af infrastruktur handler bl.a. om, at sikre kapacitet til håndtering af øget efterspørgsel efter transport af elektricitet. Med til den grønne omstilling hører også opgaver knyttet til etableringen af helt nye infrastrukturer til transport af CO2 i forbin­delse med CCS og af brint fra kommende PtX-anlæg til forbrugere i ind- og udland, lyder det videre i arbejdsplanen.

Med i arbejdsplanen er også sager opstået som følge af de senere års energikrise og de stærkt svingende energipriser, et omfattende arbejde med at implementere en ny tværgående tilsynsstrategi for Forsyningstilsynets indsats og meget mere.

Arbejdsplanen blev drøftet på møde i Forsyningstilsynets kontaktudvalg torsdag den 7. december 2023.

Læs om Forsyningstilsynets kontaktudvalg og find referater fra møderne her

Find Forsyningstilsynet arbejdsplan 2024 til 2026 her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360, mail: jakl@forsyningstilsynet.dk

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400

Kontakt