Balanceansvarlige aktører er også ansvarlige for underliggende kunders markedsmanipulation

17-02-2023

Når en balanceansvarlig aktør indgår handler med Energinet om balancekapacitet, omfatter det også et ansvar for underliggende kunders mulige brud på EU’s regler mod markedsmisbrug (REMIT-forordningen). Både den balanceansvarlige aktør og dennes kunder vil således være ansvarlige i tilfælde af brud på REMIT-forordningen. Det vurderer Forsyningstilsynet i en ny vejledning, som er blevet offentliggjort på tilsynets hjemmeside i dag.

”Når en balanceansvarlig aktør indgår handler med Energinet på markedet for balancekapacitet, stammer buddene ofte fra den balanceansvarliges kunder. Her kan der opstå tvivl, om den balanceansvarlige er en egentlig markedsdeltager med ansvar for mulig markedsmanipulation, eller om der blot er tale om videreformidling af bud. Det er den tvivl, vi nu fjerner i den nye vejledning,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Forsyningstilsynet vurderer i vejledningen, at eftersom det er den balanceansvarlige aktør, der indgår handler på balancekapacitetsmarkedet, så er den balanceansvarlige aktør egentlig markedsdeltager og dermed ansvarlig for handlerne. Det indebærer, at den balanceansvarlige aktør kan risikere strafansvar, hvis den pågældende aktørs handler vurderes til at være i strid med REMIT-forordningen.

Hvis den balanceansvarlige aktør ikke var vurderet at være markedsdeltager, så ville den balanceansvarlige aktør være en ”person der som led i sit erhverv gennemfører transaktioner”, en såkaldt PPAT. Med denne rolle følger en forpligtelse til at overvåge alle transaktioner og underrette den nationale regulerende myndighed ved begrundet mistanke om overtrædelse af REMIT-forordningen. Forsyningstilsynet vurderer, at balanceansvarlige aktører ikke er PPAT og dermed ikke er underlagt denne forpligtelse.

Forsyningstilsynets vurdering uddybes i vejledningen, der kan findes her. 

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360