Rekordhøje engrospriser på tværs af energimarkederne i 2022

27-06-2023

Engrospriserne på elektricitet fortsatte med at stige igennem det meste af 2022 med betydelige udsving. De rekordhøje prisstigninger var drevet af en kombination af stigende gaspriser og en tørke, der ramte hele det europæiske kontinent og havde en alvorlig indvirkning på driften af vand-, kul- og kernekraftværker.

Russisk invasion og tørke

I 2021 kostede en MWh elektricitet i gennemsnit 88 EUR. Til sammenligning steg prisen til 218 EUR/MWh i 2022, svarende til en stigning på 148 pct. Den store usikkerhed i markedet førte også til store prisudsving, hvilket kan forklare hvorfor 84,5 pct. af bruttoforbruget var dækket af prissikringskontrakter. Det tal lå på 78 pct. i 2021.

Der var to primære årsager til de rekordhøje elpriser: For det første steg gaspriserne markant især i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine, hvilket havde stor betydning for hele energisektoren. Gasdrevne kraftværker bidrager med knap 20 pct. af den samlede elektricitetsproduktion. I begyndelsen af året lå gaspriserne omkring 75 EUR/MWh, men toppede senere på året på 320,4 EUR/MWh.

For det andet spredte en vedvarende tørke sig over store dele af Europa i 2022 på grund af mangel på nedbør, hvilket påvirkede flodudledninger. Hydro-, kul, og kernekraft er alle afhængige af vand til henholdsvis produktion, fragt og køling.

Bedre betingelser for transmission i Norden

De grænseoverskridende transmissionsforbindelser til og fra Danmark bidrager til høj forsyningssikkerhed, afsætningsmuligheder for danske vindmøller samt højnet effektivitet af elnettet. I 2022 var den gennemsnitlige eksportkapacitet på 81,5 pct., mens den gennemsnitlige importkapacitet var på 85,8 pct. Eksportkapaciteten er dermed faldet i forhold til sidste år med 2 procentpoint, mens importkapaciteten er steget med 7 procentpoint. Med til at forbedre betingelserne for den grænseoverskridende transmission i Norden var hvordan forbindelserne til Sverige i 2022 stoppede med at være undtaget fra EU’s såkaldte 70 procents-krav, hvilket betyder de nu er forpligtet til at tilbyde mindst 70 pct. af kapaciteten til grænseoverskridende handel.

Fokusområder for 2023

Forsyningstilsynets fokusområder for den fremadrettede markedsovervågning bliver Danmarksn udlandsforbindelser, reservemarkederne, REMIT-forordningen og revision af EU-reglerne for energimarkederne (også kaldet Electricity Market Design Reform).

Du kan læse den nye rapport om markedsovervågning af engroselmarkederne her.