Nyt prisloft for overskudsvarme

01-11-2023

Prisloftet for overskudsvarme gældende for 2024 er beregnet til 110 kr. pr. GJ. Prisloftet udmeldes pr. dags dato og træder i kraft den 1. januar 2024.

Forsyningstilsynet har beregnet prisloftet gældende for 2024 for overskudsvarme i henhold til bekendtgørelse om et prisloft for overskudsvarme (BEK nr. 458 af 28. april 2023).

Beregningsmetode og forudsætninger

Beregningsmetoden og forudsætningerne fremgår af ovenstående bekendtgørelse og indebærer bl.a., at der beregnes et interval blandt de fjernvarmeselskaber, der anvender mindst 90 pct. vedvarende energi i varmeproduktionen, og som har de 50 pct. laveste omkostninger. Prisloftet beregnes inden for dette interval bl.a. på baggrund af prisen for en fliskedel og en varmepumpe samt de historiske og forventede elpriser.

Prisloft for 2024

På baggrund af ovenstående forudsætninger, er prisloftet for 2024 beregnet til 110 kr. pr. GJ. Prisloftet gælder pr. 1. januar 2024.

Fleksibilitetsmuligheder

Samtidig med prisloftet træder en række fleksibilitetsmuligheder i kraft. Det indebærer bl.a. at fjernvarmeselskaber få mulighed for at anmode om et individuelt prisloft, at få midlertidigt forhøjet et prisloft og at selskaberne kan fastlåse deres prislofter.

Vejledning og FAQ

På Forsyningstilsynets hjemmeside findes en FAQ til eksempelvis indsendelse af anmodninger om individuelle prislofter samt anmeldelse af fastlåsning af prislofter.

Yderligere information om prisloftet herunder FAQ’en kan findes her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Bo Kristensen (bokr@forsyningstilsynet.dk) eller Martin Rank Larsen (marl@forsyningstilsynet.dk).