Ny vejledning om handel med sig selv på engrosmarkedet for el

04-10-2023

Forsyningstilsynet har i dag offentliggjort en ny vejledning om fortolkningen af EU’s fælles regler, som forbyder markedsmisbrug- og manipulation på de grænseoverskridende engrosmarkeder for handel med gas og elektricitet (REMIT). Det drejer sig specifikt om Forsyningstilsynets forståelse af begreberne ”wash trades” (handel med sig selv) og ”capacity hoarding” (hamstring af transmissionskapacitet), der begge kan anvendes af markedsaktører til markedsmanipulation.

”Vi adresserer med vejledningen en række spørgsmål fra flere aktører om yderligere afklaring af de to vigtige begreber, som ikke er defineret direkte i EU’s lovtekster. Vi ønsker samtidig at få sat et generelt fokus på et vigtigt område i EU-retten” lyder det i forbindelse med offentliggørelsen fra Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Bygger på EU-vejledning

Forsyningstilsynets nye vejledning bygger på en vejledning om samme emne udgivet af EU’s Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) i marts 2018. Forsyningstilsynets vejledning ændrer ikke på beskrivelserne i ACER’s vejledning af, hvad der anses for ulovlig markedsmanipulation. Men den fremhæver de centrale begreber og giver eksempler på, hvad der vil være at anse som adfærd i strid med reglerne bl.a. baseret på retspraksis fra to konkrete danske sager om ”transmission capacity hoarding”, som blev afsluttet med bødestraf i 2018.

Formålet med at handle med sig selv

Som reglerne er i dag, har markedsaktører på EU’s marked kaldet ”Single Intraday Coupling” mulighed for at handle med sig selv ved at placere matchende ordrer på begge sider af de budområdegrænser, som markedet er opdelt i.

”Formålet med at give mulighed for at handle med sig selv, har historisk været at møde aktørers behov for at balancere sig, når likviditeten på markedet er så lav, at der ikke er andre aktører at handle med. Likviditeten på de europæiske grænser er dog i dag så høj, at behovet for at skulle handle med sig selv med henblik på balancering mest må være at anse som en teoretisk størrelse,” siger Carsten Smidt. 

Reservering af kapacitet eller markedsmanipulation

Markedsaktørerne kan også bruge muligheden for at handle med sig selv til at reservere kapacitet på transmissionsnettet. Behovet for at gennemføre sådanne handler er uvist, samtidig med at effekterne af de pågældende reservationer som regel vil være at begrænse elektricitetens frie vej gennem nettene til ulempe for konkurrencen og dermed i sidste ende forbrugerpriserne. Det er endelig også ved aktørers handler med sig selv med henblik på reservation, at der kan blive tale om den type af ”capacity hoarding”, der blokerer for andres handler, sikrer priser på et kunstigt niveau og dermed i sidste ende kan være at betragte som markedsmanipulation.

”Det er vigtigt at understrege, at aktørers handler med sig selv ikke nødvendigvis vil være at anse som markedsmanipulation i EU-lovgivningens forstand. Formålet med vejledningen er derfor at skitsere flere konkrete eksempler på handler, der anses som markedsmanipulation,” siger Carsten Smidt.

Find Forsyningstilsynets nye vejledning her