Prisloftet for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg gældende for år 2024 er nu udmeldt

13-10-2023

Forsyningstilsynet har beregnet prisloftet for opvarmet vand og damp fra affaldsforbrændingsanlæg. For 2024 er prisloftet beregnet til 111 kr./GJ

Det endelige prisloft for affaldsvarme er nu udmeldt af Forsyningstilsynet. Prisloftet har tidligere været i høring, og kan nu endeligt meldes ud.

Prisloftet med det tilhørende materiale kan findes her.

Forsyningstilsynet udmelder prisloftet i medfør af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017.

Metoden for fastsættelsen fremgår også af bekendtgørelsen. Det betyder, at prisloftet er fastsat med udgangspunkt i et gennemsnit af omkostninger/indtægter fra de største centrale kraftvarmeværkers varmeleverancer, som de er anmeldt til Forsyningstilsynet.

Stigningen fra sidste års prisloft på 89 kr./GJ, skyldes dermed i overvejende grad stigninger i de centrale værkers omkostninger.