Forsyningstilsynet offentliggør ny tilsynsstrategi

19-09-2023

Forsyningstilsynet offentliggør en ny tilsynsstrategi, der skal sætte rammerne for det risikobaserede tilsyn de næste år.

Strategien sætter rammerne for Forsyningstilsynets risikobaserede tilsyn på tværs af vores arbejdsområder i de kommende år.

Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt siger om strategien:

Jeg er glad for, at vi nu kan offentliggøre en strategi, som gør det tydeligt, hvordan vi vil udføre vores risikobaserede tilsyn. Strategien giver bl.a. et indblik i den måde, som vi fremadrettet vil arbejde med risikovurderinger og tilsyn i forsyningssektoren.

Tilsynsstrategien bliver brugt i forbindelse med de tilsynsopgaver, som vi igangsætter af egen drift. Derfor vil strategien ikke erstatte en række løbende kontrolaktiviteter og andre opgaver med f.eks. godkendelser af anmeldelser, behandling af klager eller fastsættelse af indtægtsrammer.

Strategien er et redskab, der skal styrke den måde, som Forsyningstilsynet går til tilsynsopgaver, der indeholder er særligt risikoelement. Det kan være i form af større sandsynlighed for at konstatere regelbrud eller hvor konsekvensen af regelbrud er mest alvorlige for forbrugerne.

Forsyningsselskaberne kan med den nye strategi forvente, at vi i højere grad vil arbejde med udvælgelse af tilsynsområder ud fra en eksplicit vurdering af både risiko og væsentlighed. Det betyder ikke, at vi mener, at der er øget risiko eller flere uregelmæssigheder i branchen, men det betyder, at vi nu har en mere specifik metode til at udvælge de områder, som vi gerne vil undersøge nærmere siger Carsten Smidt.

Tilsynsstrategien vil blive implementeret i hele Forsyningstilsynet i løbet af efteråret/vinteren 2023.

Tilsynsstrategien kan findes her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360