Elprisen steg med 10 pct. i 1. kvartal

17-04-2024

Den gennemsnitlige pris for el for husholdninger og mindre virksomheder steg til 291,7 kr./kWh fra 264,2 kr./kWh i sidste kvartal. Det svarer til en stigning på ca. 10 pct.. Stigningerne skyldtes overvejende netselskabernes og Energinets opkrævning af tariffer til transporten af elektriciteten over elnettene, men også en stigende elafgift. Den rene elpris er svagt faldende.

Samlet elpris

Kilde: Elpris.dk, Energinet, Skatteministeriet samt Forsyningstilsynets egne beregninger.

I første kvartal 2024 udgjorde den rene elpris og det abonnement, som forbrugeren betaler, 31 pct. af den samlede pris. Det svarer til et fald på 4 procentpoint fra fjerde kvartal 2024, hvor den tilsvarende andel var på 35 pct. af den samlede pris.

Andele af den samlede elpris

Kilde: Elpris.dk, Energinet, Skatteministeriet samt Forsyningstilsynets egne beregninger.

Kontakt