Læssemaskine var ikke en reinvestering

17-04-2024

Affaldsselskabet Nomi4s I/S’s anskaffelse af en ny læssemaskine skete ikke i strid med et gældende forbud mod at foretage reinvesteringer i kommunale affaldsbehandlingsanlæg. Det fremgår af en afgørelse, som Forsyningstilsynet netop har truffet.

Forbuddet mod reinvestering fremgår af reglerne for en overgangsordning, som undtager Nomi4s I/S og en række andre kommunale affaldsselskaber fra et generelt forbud mod kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, som blev indført i kølvandet på Regeringens og Folketingets aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Der er tale Forsyningstilsynets første afgørelse på spørgsmålet om reinvesteringer i forhold til den pågældende overgangsordning.Forsyningstilsynet har i afgørelsen særligt lagt vægt på, at den nye

læssemaskine erstatter en eksisterende maskine på anlægget og, at maskinen indgår som en del af de aktiver, der omkranser kerneaktiviteten i anlægget. Forsyningstilsynet har lagt til grund, at aktivet ikke væsentligt forbedrer eller levetidsforlænger det eksisterende anlæg i forhold til anlæggets stand ved lovens ikrafttrædelse d. 1. juli 2022.

Du kan finde afgørelsen på Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase her

Læs mere om overgangsordningen på Forsyningstilsynets hjemmeside her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360

Øvrige henvendelser, tlf.: 4171 5400

Kontakt