Forsyningstilsynet afleverer model til sikring af netvirksomheders økonomiske råderum til øget elektrificering

08-01-2024

Danske netvirksomheder skal have mulighed for at lægge et tillæg på knap en mia. kr. til øget elektrificering i de indtægter, som de årligt opkræver hos forbrugere og virksomheder for transporten af strøm gennem elnettet. Sådan lyder anbefalingen i en ny analyse, som Forsyningstilsynet har udarbejdet på anmodning fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeren og har offentliggjort i dag.

Tillægget - som i analysen kaldes for en automatisk indikator - er indrettet på en måde, så det automatisk opjusterer netvirksomhedernes indtægtsrammer i overensstemmelse med en forventet markant vækst i antallet af elbiler, varmepumper og antallet af elforbrugere i det hele taget. 

 ”Det er vigtigt, at netvirksomhederne har mulighed for at holde trit med den grønne omstilling og den hastigt stigende elektrificering. Det er den udfordring, som vi nu anbefaler en løsning af,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Stigende aktivitetsniveau

Væksten i antallet af elbiler, varmepumper og elforbrugere er i høj grad de faktorer, som kommer til at bestemme netvirksomhedernes stigende aktivitetsniveau i forbindelse med elektrificeringen, lyder det i analysen.

”Vores mål har været, at gøre indikatoren så balanceret og neutral som mulig, på en måde så vi både sikrer det fornødne økonomiske råderum til elektrificeringen, og at forbrugerne ikke kommer til at betale for meget,” siger Carsten Smidt.  

Tillægget til dækning af merudgifter som følge af flere elbiler, varmepumper og elforbrugere vil blive tildelt på grundlag af den faktiske udvikling i virksomhedernes antal af målere, stationer og mængden af leveret strøm. Forventningen er, at det vil give et årligt beløb på 1,1 mia. kr., hvilket dog kan variere alt efter, hvad udviklingen bliver. Forventningen er, at netvirksomhedernes merinvesteringer samlet bliver på 14,4 mia. kr. frem mod 2040. Heri indgår 5 mia., som i forvejen har været afsat i indtægtsrammerne til flere forbrugere. Netvirksomhederne kan herudover få mulighed for at søge Forsyningstilsynet om yderligere løft i indtægtsrammerne som følge af andre større investeringer i øget elektrificering.    

Først i EU

Ifølge Carsten Smidt har ministerens anmodning lagt byggestenene til, at Danmark kan blive det første land i EU, som går ind og sikrer en så høj grad af fleksibilitet for netvirksomhedernes investeringer i den grønne omstilling.

”Der er tale om en helt ny type regulering, der kompenserer netvirksomhederne på baggrund af en forventning til fremtiden. Derfor anbefaler vi løbende at evaluere på de konkrete effekter af tiltaget og komme med anbefalinger til eventuelle hensigtsmæssige justeringer,” siger Carsten Smidt.

Find Forsyningstilsynets nye analyse her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360, mail: jakl@forsyningstilsynet.dk

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400

 

Kontakt