Netvirksomhedernes tilslutningstider er fordoblet på fem år – samtidig er antallet af tilslutninger steget markant

01-07-2024

Tiden, som det tager fra, at en kunde anmoder om at blive tilsluttet til elnettet, indtil netvirksomheden har udpeget, hvor og hvornår kunden kan tilsluttes, er fordoblet i perioden fra 2017 til 2022. Det viser en ny analyse, som Forsyningstilsynet har offentliggjort i dag.

”Tilslutning af forbrugere og producenter til elnettet udgør en kerneydelse, som alle netvirksomheder leverer til deres kunder. Derfor kan den tid, det tager for netvirksomhederne at behandle tilslutningerne være af stor betydning for kunderne” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Fra 6 til 12 dage

Ifølge Forsyningstilsynets analyse er der sket en stigning i den gennemsnitlige tilslutningstid fra 20 dage i 2017 til 43 dage i 2022. Ser man i stedet på medianen, så er tilslutningstiden steget fra 6 dage i 2017 til 12 dage i 2022. Medianen kan ofte anses, som et bedre mål, da gennemsnittet kan være påvirket betydeligt af få sager med lang tilslutningstid. Analysen viser endvidere, at antallet af årlige tilslutningssager er steget fra knap 70.000  i 2017 til  mere end 100.000 i 2022 – en stigning på 52 pct.

”Tallene giver også et klart vidnesbyrd om den travlhed, som netvirksomhederne har haft i perioden. Mængden og kompleksiteten i de mange nye tilslutninger kan formentlig i sig selv være med til at forklare dele af den observerede stigning i nettilslutningstiderne,” siger Carsten Smidt.

Første analyse

Det er første gang, at Forsyningstilsynet kan give et samlet indblik i udviklingen af netvirksomhedernes tilslutningstider. Analysen er baseret på indhentning og bearbejdning af data fra de digitale tilslutningsblanketter, som brancheorganisationen Green Power Denmark og netvirksomheden Radius anvender på området.

”Vi ser efter den her første analyse et behov for at få etableret et mere ensrettet og detaljeret datagrundlag, der vil kunne muliggøre en bedre løbende indsigt i selskabernes tilslutningstider,” siger Carsten Smidt.

Mere konkret lyder anbefalingen i Forsyningstilsynets analyse på, at netvirksomhederne enten af egen drift eller alternativt forpligtes til en ensartet opgørelse af variable og datomarkører. Det vil sikre større gennemsigtighed i branchen. Netvirksomhederne kan f.eks. gøre dette gennem de installationsblanketter, som de anvender.

Find Forsyningstilsynets nye analyse her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360, mail: jakl@forsyningstilsynet.dk

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400

Kontakt