Sommertid sænker sparemuligheder på nettariffen

10-06-2024

Er det dig i familien, som har opgaven med at holde øje med husholdningens elforbrug, kan du formentlig slappe lidt mere af her i den søde sommertid. For der er muligheden for at spare på betalingen af nettariffer ved at flytte elforbruget til om natten nemlig markant mindre end om vinteren. Det kan man læse i en ny analyse om de nettariffer, som forbrugerne betaler til deres elnetvirksomheder for at få transporteret el ud i stikkontakten, som Forsyningstilsynet har offentliggjort i dag.

”Det er værd at bemærke for de mange forbrugere, som i dag er underlagt tidsdifferentierede tariffer, hvor stor en forskel der er på muligheden for at spare ved at flytte rundt på husholdningens forbrug, alt efter om vi befinder os i sommer- eller vinterperioden,” siger Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt.   

Tidsdifferentierede tariffer stadig mere udbredt

Anvendelse af tidsdifferentierede tariffer er de senere år blevet stadig mere udbredt hos de danske elnetvirksomheder. Det sker, som en måde at give forbrugerne incitamenter til at flytte deres forbrug til perioder – typisk om natten – med lavere efterspørgsel og dermed lavere belastning af elnettene. Dermed sikres en bedre udnyttelse af den eksisterende netkapacitet, som gerne skulle reducere behovet for at udbygge elnettet i takt med forventede stigninger i antallet af elbiler og varmepumper. Det kan i sidste ende også udløse besparelse for alle forbrugerne, der over tarifferne betaler for både elnetvirksomhedernes drift af nettene og investeringer i udbygning. Da elnettene typisk er mere belastede om vinteren som følge af især el til opvarmning, er det også i denne periode, at elnetvirksomhederne skruer op for incitamenterne, viser analysen.

Vær opmærksom på tarifmodel

Forsyningstilsynets analyse kortlægger, hvilken af to såkaldte tarifmodeller som elnetvirksomhederne benytter sig af. Hvor den ene (2.0) giver mulighed for, at netvirksomheden kan køre med den samme tarif hele døgnet eller tidsdifferentiere med to perioder, giver den anden (3.0) mulighed for at tidsdifferentiere med de tre perioder lav-, høj- og spidslast, samt mellem sommer og vinter. Ønsker du som forbruger at spare på tariffen, bør du først og fremmest undersøge, hvorvidt din elnetvirksomhed opererer med tidsdifferentierede tariffer, hvilket langt de fleste gør i dag.

Flyt større forbrug til om natten

Er du underlagt tidsdifferentierede tariffer, vil det herefter være værd at undersøge, om det er muligt at flytte elforbruget ved f.eks. at køre familiens opvaskemaskine eller oplade elbilen om natten, hvor tarifferne er lavest. Men, det gælder altså især i vinterperioden, som går fra 1. oktober til 1. april. Ifølge analysen kunne en gennemsnitlig forbruger med en elbil sidste vinter opnå en besparelse på op til 775 kr. om måneden ved at lade op om natten. I sommerperioden vil besparelsen ved at lade om natten for den samme forbruger kun være op til 280 kr.

Tjek både tariffer og spotpris

Ifølge analysen er der i det hele taget stor forskel på, hvor meget forbrugerne kan spare på tarifferne ved at flytte på deres elforbrug. Det skyldes forskelle i både tarifniveauerne og graden af differentieringer, som de enkelte netvirksomheder benytter sig af. Men det skyldes i ligeså høj grad udsving i den spotpris for elektriciteten, som forbrugere med en variabel prisaftale, betaler til deres elleverandør. Elspotprisen varierer time for time og vil også ofte være lav om natten, hvor efterspørgslen er lav. Men de løbende prisudsving kan lige så vel være betinget af, hvor meget vinden blæser og solen skinner, og dermed på, hvor meget el der produceres med vind- eller solenergi. Den opmærksomme forbruger bør derfor både holde øje med den lokale netvirksomheds tarifmodel og med den løbende udvikling i spotprisen på el, lyder det i analysen.

Råd til forbrugeren

  • Hvis du som forbruger ønsker at spare på de tariffer, som du betaler til din elnetvirksomhed, bør du først og fremmest undersøge om din elnetvirksomhed kører med tidsdifferentierede tariffer.

  • Er det tilfældet, bør du herefter undersøge mulighederne for at flytte dit forbrug til f.eks. opvaskemaskinen eller opladning af elbilen til om natten, hvor tarifferne er lavest.

  • Hvis du har en såkaldt variabel prisaftale med din elleverandør bør du være mindst lige så opmærksom på spotprisen for el. Spotprisen varierer time for time og vil også ofte være lav om natten. Men de løbende prisudsving kan lige så vel være betinget af, hvor meget vinden blæser og solen skinner, og dermed på, hvor meget el der produceres med vind- eller solenergi.

Find Forsyningstilsynets analyse her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360, mail: jakl@forsyningstilsynet.dk

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400