Høring af udkast til metodegodkendelse – ændring af afregningscyklus i distributionsbetingelser

12-07-2017

Frist: 09.08.2017

Energitilsynet modtog den 24. februar 2017 en metodeanmeldelse fra Dansk Gas Distribution A/S vedrørende ændring af afregningscyklussen i DGDs distributionsbetingelser. Metodeanmeldelsen går i korthed ud på at få tilladelse til at opkræve distributionsbetaling med videre med tre måneders forudbetaling. Dette er en længere forudbetalingsperiode end i de gældende metoder, hvor der er mulighed for at opkræve distributionsbetaling med en måneds forudbetaling i en periode på et kvartal.

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedr. Dansk Gas Distribution A/S’ anmeldte metodeændring.

Eventuelle kommentarer sendes til post@energitilsynet.dk med cc til Andreas Droob Kristensen (adkr@energitilsynet.dk) senest onsdag den 9. august 2017 kl. 14.