Høring af udkast til metodegodkendelse om Energinet’s justering af kreditpolitik

18-10-2017

Frist: 02.11.2017

Energitilsynet har modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet (el og gas) om justering af Energinet’s kreditpolitik.

Konkret vil metodeændringen betyde, at Energinet fremover vil foretage kreditvurdering af aktørerne ”in-house” uden brug af et eksternt forsikringsselskab. Selve kriterierne for Energinet’s tildeling af kreditramme er uændrede i forhold til den gældende metode.

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et udkast til sekretariatsafgørelse vedr. Energinet’s anmeldte justering af kreditpolitikken.

Eventuelle kommentarer sendes til post@energitilsynet.dk med cc til Iben Hvilsted-Olsen (iho@energitilsynet.dk) senest torsdag den 2. november 2017 kl. 12.00