Høring af udmelding af prisloft 2018

25-09-2017

Frist: 09.10.2017

Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen udmelde et prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg senest den 15. oktober 2017 gældende for år 2018. I denne forbindelse foretager Energitilsynet forudgående høring af udmeldingen ved at offentliggøre et udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand på Energitilsynets hjemmeside. Virksomhederne og brancheorganisationerne på høringslisten i bilag 5 er blevet orienteret om høringen pr. e-mail.

Høringssvar vedrørende udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg kan fremsendes pr. e-mail til Troels Refsgaard Holm (tbho@energitilsynet.dk) med kopi til Renée van Naerssen (rvn@energitilsynet.dk) senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

Den endelig udmelding af prisloft for opvarmet vand for år 2018 offentliggøres på Energitilsynets hjemmeside senest den 15. oktober 2017. Spørgsmål til udmeldingen eller høringen i øvrigt bedes rettet til Troels Refsgaard Holm (tbho@energitilsynet.dk / +45 4171 5415)