Høring – udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i forskrift H1 og H3

26-10-2018

Frist: 09.11.2018

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i forskrift H1 og H3. Tilsynet modtog Energinets anmeldelse den 23. juli 2018.

Energinet har i alt anmeldt to metodeændringer.

  • I forskrift H1 medfører den anmeldte ændring, at en sekundær tilflytning altid kunne overskrives med en ny tilflytning til samme skæringsdag, uanset om det er med samme kunde eller en anden kunde.
  • I forskrift H3 medfører den anmeldte ændring, at nyoprettede og nedlagte målepunkter ikke længere medtages i aggregeringen af engrosydelser.

Udkast til afgørelse med bilag er desuden sendt i offentlig høring hos netvirksomhederne samt en række organisationer og offentlige myndigheder. De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside: https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler/Markedsforskrifter . 

Tilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til afgørelsesudkastet senest fredag den 9. november 2018. Bemærkninger til de anmeldte metodeændringer, skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Søren Brandt sbcl@forsyningstilsynet.dk