Høring af udkast til afgørelse om implicit nettabshåndtering på Skagerakforbindelsen

07-11-2019

Frist: 21.11.2019

Forsyningstilsynet modtog den 26. marts 2019 fra Energinet en metodeanmeldelse, som Energinet har udformet på engelsk i fællesskab med den norske TSO, Statnett, om implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbindelsen mellem budområderne Vestdanmark (DK1) og Sydnorge (NO2).

Metoden giver Energinet og Statnett adgang til at håndtere fysiske nettab på Skagerrakforbindelsen på en samfundsøkonomisk optimal måde, idet der herved kan spares på køb af el til transmissionstab, og hvor disse indkøb af el tjener til at udjævne forholdsmæssigt små prisforskelle mellem budområderne.

Forsyningstilsynet har som opfølgning på metodeanmeldelsen af 26. marts 2019 udarbejdet:

Udkast til afgørelse

Energinets og Statnetts metodeanmeldelse består af følgende dokumenter, som kan læses her, eller findes under 'Hent fil':

Bilag 1: Metodeanmeldelse (”Joint Application”)

Energinet havde før den fælles anmeldelse med Statnett indgivet en anmeldelse på dansk af 18. juni 2018 om den samme metode. Forsyningstilsynet havde denne oprindelige anmeldelse i offentlig høring, hvorfra der kom høringssvar:

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til afgørelse senest torsdag 21. november 2019 kl. 15.00.

Bemærkninger skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til specialkonsulent Peter Fausbøll pefa@forsyningstilsynet.dk.