Høring over Forsyningstilsynets udkast til tilkendegivelse om ”Dansk Energis præcisering af standardiseret vejledning om ladestandere i det offentlige rum

06-11-2019

Frist: 19.11.2019

Dansk Energi har den 1. oktober 2019 anmeldt en præcisering af en tidligere standardiseret vejledning om nedsat betaling af tilslutningsbidrag til netvirksomheden ved tilslutning af ladestandere til elbiler i det offentlige rum, der blev taget til efterretning af Energitilsynet den 29. maj 2018.

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte præcisering af den standardiserede vejledning, som Energitilsynet tog til efterretning af Energitilsynet den 29. maj 2018, fortsat er forenelig med kravene i elforsyningsloven § 73, om rimelig, objektiv og ikke-diskriminerende prisfastsættelse.

Med denne tilkendegivelse varsles Dansk Energi samtidig om, at den af Dansk Energi præciserede standardiserede vejledning for ordningen fortsat udløber den 31. december 2019.