Høring over Dansk Energis anmeldelse af revision af Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distribitionsnettet og Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

08-10-2019

Frist: 29.10.2019

Dansk Energi har den 9. august 2019 anmeldt en revision af metoden for fastsættelse af vilkår i Dansk Energis standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet og i de tilhørende servicevilkår. Dansk Energi har den 9. september 2019 fremsendt en revideret version af anmeldelsen.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Helene Jakobsen, heja@forsyningstilsynet.dk.

Anmeldelsen indeholder følgende dokumenter:

  • Dansk Energis mail med anmeldelsen af 9. august 2019
  • Dansk Energis mail med revision af anmeldelsen af 9. september 2019
  • Revideret aftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distribitionsnettet
  • Reviderede vilkår for serviceniveauet mellem netselskab og elleverandør
  • Dansk Energis høringsnotat vedr. Dansk Energis høring over standardaftalen og servicevilkårene