Høring vedrørende 3 opdaterede forslag til metoder fra Energinet

02-10-2019

Frist: 24.10.2019

Regionalt design af transmissionsrettigheder, metode til deling af omkostninger for modkøb og belastningsomfordeling og regionalt annex til Harmoniserede Allokeringsregler, alle for CCR Hansa

Forsyningstilsynet modtog den 27. august 2019 1) en opdateret metodeanmeldelse fra Energinet vedr. forslag til regionalt design af transmissionsrettigheder for kapacitetsberegningsregion Hansa og 2) en opdateret metodeanmeldelse fra Energinet om forslag til metode til deling omkostninger for modkøb og belastningsomfordeling for kapacitetsberegningsregion Hansa. 3) Ligeledes modtog Forsyningstilsynet den 26. september et opdateret forslag til regionalt annex for Harmoniserede Allokeringsregler

Forslag 1) drejer sig om at TSO’erne i CCR Hansa i fællesskab foreslår at tilføje budområdegrænsen DK1-NL (Cobrakablet) til den allerede vedtagne metode. Forslaget er stillet i medfør af Forward Capacity Allocation reguleringen artikel 31. Den oprindelige metode er dateret 17. november 2017 og godkendt af Energitilsynet 21. marts 2018. Bemærk at budområdegrænsen allerede har en vedtagen metode for transmissionsrettigheder, se Forsyningstilsynets afgørelse af 18. juni 2019.

Forslag 2) drejer sig om at TSO’erne i CCR Hansa i fællesskab har udarbejdet en opdateret metode til deling af omkostninger til modkøb og belastningsomfordeling på budområdegrænserne i Hansa. Forslaget er stillet i medfør af Capacity Allocation Congestion Management (CACM) reguleringen artikel 74. Den oprindelige metode er dateret 4. december 2018 og godkendt af Energitilsynet 21. marts 2018, se Forsyningstilsynets afgørelse af 20. februar 2019. Forslaget tilføjer Cobrakablet til metoden og fordeler omkostningerne 50/50 på denne budområdegrænse.

Forslag 3) drejer sig om at TSO’erne i CCR Hansa i fællesskab har udarbejdet en opdateret metode til regionalt annex for Harmoniserede Allokeringsreglerfor CCR Hansa. Forslaget er stillet i medfør af Forward Capacity Allocation reguleringen artikel 52 . Den oprindelige metode er dateret 10. april 2017 og godkendt af Energitilsynet 12. oktober 2011. Forslaget tilføjer Cobrakablet til metoden og foreslår at der også for Cobrakablets vedkommende skal være en maksimumgrænse for udbetalinger på transmissionsrettigheder i medfør af HAR artikel 59(3).

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til metodeforslagene senest tirsdag den 24. oktober 2019, kl. 15.00.   

Bemærkninger skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til specialkonsulent Søren Søndergaard slrs@forsyningstilsynet.dk og specialkonsulent Peter Fausbøll pefa@forsyningstilsynet.dk.