Nyt udkast til afgørelse af indkøb af erstatningskapacitet i DK2 for mFRR ved udetid på kontraherede anlæg

03-10-2019

Frist: 08.10.2019

Forsyningstilsynet modtog den 25. september 2019 en tilføjelse til metodeanmeldelsen fra Energinet om indkøb af mFRR erstatningskapacitet ved udetid på kontraherede anlæg i Østdanmark (DK2)

På denne baggrund sender Forsyningstilsynet nyt udkast til afgørelse om godkendelse af Energinets metodeanmeldelse i høring.

Forsyningstilsynet anmoder alle interesserede om eventuelle bemærkninger til Forsyningstilsynets udkast til afgørelse senest den 8. oktober 2019 kl. Bemærkninger sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Peter Christian Olsen (pco@forsyningstilsynet.dk).

Ved afgivelse af høringssvar bedes det angivet, hvorvidt – og i givet fald hvorfor – der måtte være bemærkninger til, at Forsyningstilsynet videresender høringssvaret til Energinet, offentliggør høringssvaret og/eller meddeler aktindsigt deri ved anmodning herom.