Høring af Forsyningstilsynets udkast til afgørelse om udpegelse af EMCO som NEMO i Danmark

09-09-2019

Frist: 27.09.2019

European Market Coupling Operator (”EMCO”) har den 26. juli 2019 fremsendt en ansøgning om at blive udpeget som elektricitetsmarkedsoperatør (”NEMO”) i Danmark til Forsyningstilsynet.

Ansøgningen er sendt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”).

Ansøgningen er sendt på baggrund af Forsyningstilsynets invitation til intereserede NEMO’erom at ansøge. Se invitationen her: Invitation

Du kan finde udkast til afgørelse samt øvrige relevante dokumenter her på siden.

Forsyningstilsynet skal træffe beslutning om at udpege mindst én NEMO inden den 27. oktober 2019.

Forsyningstilsynet skal derfor bede om eventuelle bemærkninger senest den 27. september. Bemærkninger skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til kblp@forsyningstilsynet.dk og slrs@forsyningstilsynet.dk.