Høring over udmelding af prisloft for år 2020

26-09-2019

Frist: 25.10.2019

Forsyningstilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen udmelde et prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg senest den 15. oktober 2019 gældende for år 2020

Forsyningstilsynet forudgående høring af udmeldingen ved at offentliggøre et udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand på Forsyningstilsynets hjemmeside. Virksomhederne og brancheorganisationerne på høringslisten i bilag 5 er blevet orienteret om høringen pr. e-mail.

Høringssvar vedrørende udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg kan fremsendes pr. e-mail til Simone Mikkelsen (simi@forsyningstilsynet.dk) med kopi til Peter Fejerskov-Quist (pfqu@forsyningstilsynet.dk) senest torsdag den 10. oktober 2019 kl. 12.00.

Den endelig udmelding af affaldsvarmeprisloftet for år 2020 offentliggøres på Forsyningstilsynets hjemmeside senest den 15. oktober 2019. Spørgsmål til udmeldingen eller høringen i øvrigt kan ske til Simone Mikkelsen (simi@forsyningstilsynet.dk / +45 4171 5415) eller Peter Fejerskov-Quist (pfqu@forsyningstilsynet.dk / +45 4171 5380).