Høring – Energinets anmeldelse af metode for reguleret pris

07-07-2020

Frist: 28.08.2020

Energinet har den 16. juni 2020 anmeldt en metode for fastsættelse af reguleret pris til anvendelse i de tilfælde, hvor der kun er en bydende ved Energinets markedsbaserede udbud ved anskaffelse af energi og andre ydelser til opretholdelse af elforsyningssikkerheden.

Energinet har ansvaret for at opretholde elforsyningssikkerheden, og skal anvende markedsbaserede metoder ved anskaffelse af energi og andre ydelser (systemydelser) til at opretholde niveauet for elforsyningssikkerheden.

Energinet køber systemydelser som er nødvendige for at sikre stabil og sikker drift af elsystemet. Hvis der kun er én virksomhed, der tilbyder ydelser til opretholdelse af det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed, skal Energinet anvende regulerede priser til betaling for ydelser, og Energinet skal udarbejde en metode for beregning af reguleret pris ved manglende konkurrence. Metoden skal godkendes af Forsyningstilsynet.

Den anmeldte metode mv. kan tilgås her på siden under ”Hent fil”. Der er følgende dokumenter:

  • Metodeanmeldelse af reguleret pris for systemydelser
  • Metode for reguleret pris for systemydelser
  • Baggrundsnotat og vejledning til metode for reguleret pris for systemydelser
  • Høringsnotat for genhøring af metode for reguleret pris fra marts 2020

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 28. august 2020.

Bemærkninger kan indsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Henrik Gommesen (hgo@forsyningstilsynet.dk)