Høring - Energinets anmeldelse af metode for vilkår for reserveforsyning af el til Bornholm, Læsø og Anholt

07-05-2020

Frist: 25.05.2020

Energinet har anmeldt en metode for vilkår for reserveforsyning af el til visse danske øer. Umiddelbart gælder anmeldelsen Bornholm, men det forventes at de anmeldte vilkår også vil kunne finde anvendelse for Læsø og Anholt.

Energinets anmeldelse består af følgende dokumenter:

  • Bilag 1 Energinets anmeldelse af 7. februar 2020 af vilkår for reserveforsyning til Bornholm
  • Bilag 2 Betingelser for udbud af reserveforsyning til Bornholm 2022 - 2026
  • Bilag 3 Tekniske betingelser for udbud af reserveforsyning til Bornholm
  • Bilag 4 Praktisk håndtering af aftale for udbud af reserveforsyning til Bornholm
  • Bilag 5 Kontraktparadigme for udbud af reserveforsyning til Bornholm
  • Bilag 6 Energinets kommentarer til høringssvar fra Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse af vilkår for reserveforsyning til Bornholm

På bagrund af Forsyningstilsynets anmodning har Energinet supplerende oplyst, at Energinets vejledende tidsplan for at gennemføre det aktuelle udbud af reserveforsyning til Bornholm bl.a. beror på indlagte tidsforløb for at gennemføre proces for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM), og at de nuværende privatretlige kontrakter for udbud af reserveforsyning til Læsø og Anholt gælder for følgende perioder: Læsø: 1. juli 2015 - 30. juni 2025 og Anholt: 1. juli 2016 - 30. juni 2026.

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de anmeldte vilkår senest mandag den 25. maj 2020, kl. 09.00.

Bemærkninger til de anmeldte vilkår skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Carl Helman cahe@forsyningstilsynet.dk.