Høring - Energinets anmeldelse af metodeforslag for indkøb af kapacitet for manuelt aktiverede reserver til frekvensgenoprettelse i Vestdanmark og Østdanmark efter 2020 og for udveksling af kapacitet mellem Vestdanmark og Østdanmark

15-05-2020

Frist: 08.06.2020

Energinet har anmeldt to indbyrdes sammenhængende metoder til Forsyningstilsynets godkendelse

  • Indkøb af kapacitet for manuelt aktiverede reserver til frekvensgenoprettelse (mFRR) i Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2) efter 2020
  • Udveksling af mFRR-kapacitet mellem Vestdanmark og Østdanmark.

De to metoder hænger indbyrdes sammen.

Energinet har oplyst, at formålet med metoderne er at sikre et fællesmarked mellem Vestdanmark og Østdanmark for indkøb af mFRR-kapacitet, som skal understøttes af dynamiske reservationer på Storebæltsforbindelsen.

Energinets anmeldelse kan tilgås her på siden under 'Hent fil'. Der er følgende dokumenter:

  • Bilag 1: Metodeanmeldelse for indkøb af mFRR-kapacitet i DK1 og DK2                
  • Bilag 2: Metodeanmeldelse udveksling af mFRR-kapacitet mellem DK1 og DK2
  • Bilag 3: Forklaringsdokument til de to metoder
  • Bilag 4: Høringsnotat med gengive af høringssvar, som Energinet har modtaget til udkast til de to metodeanmelder og Energinets kommentarer til høringssvarene 

Udover at de to metoder er indbyrdes sammenhængende, er der en sammenhæng med forslagene til oprettelse af et fællesnordisk marked for kapacitet for automatisk aktiverede reserver til frekvensgenoprettelse (aFRR). Disse forslag er oversendt til EU-agenturet for samarbejde mellem regulerende myndigheder, ACER.

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de anmeldte metoder senest mandag den 8. juni 2020, kl. 09.00. Bemærkningerne vil indgå i Forsyningstilsynets vurdering af de to metoder.

Bemærkninger bedes sendt til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Thomas vom Braucke tvbr@forsyningstilsynet.dk.

Læs mere om de fællesnordiske forslag på Forsyningstilsynets hjemmeside og på ACERs hjemmeside.