Høring - udkast til Dansk Energis branchevejledning for ensretning af abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder

24-03-2020

Oprettet: 09.03.2020

Forsyningstilsynet har på baggrund af Dansk Energis anmeldelse om ensretning af abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder i Tarifmodel 2.0, udarbejdet udkast til tilkendegivelse med Forsyningstilsynets vurdering af den af Dansk Energis anmeldte standardiserede vejledning.

Eventuelle bemærkninger kan fremsendes til Forsyningstilsynet på post@forsyningstilsynet.dk senest den 24. marts 2020