HØRING - ENERGINETS ANMELDELSE AF METODEFORSLAG FOR INDKØB AF KAPACITET FOR MANUELT AKTIVEREDE RE-SERVER TIL FREKVENSGENOPRETTELSE (MFRR) I VEST-DANMARK OG ØSTDANMARK EFTER 2020

04-11-2020

Frist: 17.11.2020

Forsyningstilsynet har tidligere haft Energinets metodeanmeldelse af en metode for kapacitetsindkøb af frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering (mFRR) i budzonerne Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2) i høring.

Siden da har ACER truffet fire beslutninger (beslutningerne 19-22/2020) om oprettelsen af et nordisk kapacitetsmarked for frekvensgenoprettelsesreserver med automatisk aktivering (aFRR).

ACERs beslutninger vil få betydning for Forsyningstilsynets afgørelse af Energinets metodeanmeldelse af metode for udveksling af mFRR-kapacitet mellem Vestdanmark og Østdanmark. Forsyningstilsynet har også haft denne metode i høring.

Energinet har anmeldt en ændring af den maksimale budstørrelse i månedsmarkedet i Østdanmark i metoden for indkøb af mFRR-kapacitet. Den maksimale budstørrelse ændres fra 10 MW til 100 MW. Energinet har meddelt Forsyningstilsynet, at de ønsker at fastholde metodeanmeldelse af metode for indkøb af mFRR-kapacitet, uanset hvorvidt Forsyningstilsynet godkender den anmeldte metode for udveksling af mFRR-kapacitet mellem Vestdanmark og Østdanmark eller ej.

Forsyningstilsynet skal i lyset af ACERs beslutninger samt den ændrede maksimale budstørrelse i månedsmarkedet i Østdanmark, anmode om eventuelle bemærkninger til metode for indkøb af mFRR-kapacitet. Forsyningstilsynet ønsker bemærkninger til metode for indkøb af mFRR-kapacitet i tilfælde af at Energinets metodeanmeldelse af metode for udveksling af mFRR-kapacitet mellem Vestdanmark og Østdanmark godkendes, og i tilfælde den ikke godkendes. Forsyningstilsynet har den 13. november 2020 lagt en høring på sin hjemmeside over udkast til afgørelse om afvisning af Energinets anmeldelse af udveksling af MFRR-kapacitet mellem Vestdanmark og Østdanmark. Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til den anmeldte metode senest tirsdag den 17. november 2020, kl. 09.00. Bemærkningerne vil indgå i Forsyningstilsynets vurdering af metode for indkøb af mFRR-kapacitet.

Bemærkninger bedes sendt til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Emilie Christine Werner Popp ecwp@forsyningstilsynet.dk og Thomas vom Braucke tvbr@forsyningstilsynet.dk.

Link til den anmeldte metode for kapacitetsindkøb af frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering (mFRR) i budzonerne Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2), der siden er ændret mht. maksimal budstørrelse, jf. ovenfor:

 https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/hoeringer/hoering-energinets-anmeldelse-af-metodeforslag-for-indkoeb-af-kapacitet-for-manuelt-aktiverede-reserver-til-frekvensgenoprettelse-i-vestdanmark-og-%C3%B8stdanmark-efter-2020-og-for-udveksling-af-kapacitet-mellem-vestdanmark-og-%C3%B8stdanmark

Link til ACERs beslutninger:

Migration, Høringer (Berú)

Link til Forsyningstilsynets høring over udkast til afgørelse om afvisning af Energinets anmeldelse af udveksling af MFRR-kapacitet mellem Vestdanmark og Østdanmark: https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/hoeringer/hoering-over-udkast-til-forsyningstilsynets-afgoerelse-om-afvisning-af-energinets-anmeldelse-af-metode-om-udveksling-af-kapacitet-via-den-elektriske-storebaeltsforbindelse