Høring af Forsyningstilsynets vejledende udtalelse om varmetab i flerforbrugerbygninger

03-09-2020

Frist: 24.09.2020

Baggrunden for udtalelsen er en henvendelse fra Dansk Fjernvarme på vegne af medlemmer

Forsyningstilsynets udkast til vejledende udtalelse om varmevirksomheders mulighed for inden for varmeforsyningsloven at opkræve betaling hos bygningsejer i flerforbrugerbygning for varmetabet fra det interne ledningsnet, som nyttiggøres inden for bygningen, sendes hermed i offentlig høring. Baggrunden for udtalelsen er en henvendelse fra Dansk Fjernvarme på vegne af medlemmer. Udtalelsen kan findes under 'Hent fil'. 

Der er frist for eventuelle bemærkninger den 24. september 2020.

For spørgsmål kan Marie Louise Dahl kontaktes på telefon 4171 5392 eller e-mail mld@forsyningstilsynet.dk.