Høring over udmelding af prisloft for år 2021

29-09-2020

Frist: 13.10.2020

Forsyningstilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen udmelde et prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændningsanlæg senest den 15. oktober 2020 gældende for år 2021.

Vi foretager forudgående høring af udmeldingen ved at offentliggøre et udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand på vores hjemmeside. Udkastet kan findes gennem link til højre på denne side. Virksomhederne og brancheorganisationerne på høringslisten i bilag 5 er orienteret om høringen pr. e-mail.

Høringssvar vedrørende udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg kan sendes pr e-mail til Stefan Jovanovic (stjo@forsyningstilsynet.dk /tlf +45 4171 5357) med kopi til Troels Refsgaard Holm (trb@forsyningstilsynet.dk / Tlf. +45 5171 0030) senest tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 12:00. Spørgsmål til udmeldingen eller høringen i øvrigt kan ligeledes ske pr mail eller telefon til Stefan Jovanovic eller Troels Refsgaard Holm.

Den endelige udmelding af affaldsvarmeprisloftet for år 2021 offentliggøres på denne hjemmeside senest den 15. oktober 2020.