Høring af Energinets konsekvensanalyse af tarifmæssige konsekvenser af Energinets metode om nye netprodukter med begrænset netadgang, der er under behandling i Forsyningstilsynet

21-01-2021

Frist: 05.02.2021

Forsyningstilsynet har modtaget en konsekvensanalyse fra Energinet. Konsekvensanalysen er udarbejdet efter forespørgsel fra Forsyningstilsynet, og skal anvendes i Forsyningstilsynets sagsbehandling af metodeanmeldelsen om de to nye netprodukter med begrænset netadgang.

Konsekvensanalysen beskriver de konsekvensanalyser, som Energinet har foretaget fsva. de mulige tarifmæssige konsekvenser for de afbrydelige kunder selv såvel som for de øvrige kunder ved indførsel af netproduktet ”Begrænset netadgang”.

Høringssvar til konsekvensanalysen skal sendes senest den 05. februar 2021, kl. 12.00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Jakob Hanch-Hansen Espen jhhe@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 20/06974.