Høring: Energinet og Swedegas’ fælles analyse af Joint Balancing Zone

14-10-2021

Frist: 05.11.2021

Forsyningstilsynet sender analysen af Joint Balancing Zone i høring med frist for indsendelse af bemærkninger den 5. november 2021.

Forsyningstilsynet godkendte ved en afgørelse truffet i marts 2019 Joint Balancing Zone (JBZ) – en fælles balanceringsmodel for Danmark og Sverige. Du kan læse om godkendelsen her.

I afgørelsen opfordrede Forsyningstilsynet til, at de to transmissionsoperatører, Energinet og Swedegas, efter to års drift skulle gennemføre en analyse for at vurdere markedseffekten af JBZ og gevinster/ulemper (økonomiske og systemmæssige) ved JBZ.

Forsyningstilsynet har nu modtaget den omtalte analyse fra Energinet, og inviterer hermed markedets aktører og øvrige interessenter til at kommentere på indholdet.

Energinet og Swedegas’ fælles analyse samt dertil knyttet bilag kan findes under ”Hent fil” her på siden.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger senest den 5. november 2021 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Peter Lyk-Jensen pelj@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst påføres Forsyningstilsynets journalnummer 21/10591.