Høring: Energinets anmeldelse af etablering af en fælles markedszone

13-10-2021

Frist: 27.10.2021

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til høringsudkastet senest onsdag den 27. oktober

Klima-, energi- og forsyningsministeren gav den 25. oktober 2019 Energinet tilladelse til etablering af den danske del af Baltic Pipe projektet. Baltic Pipe er en gasrørledning, der forbinder de norske, danske og polske gassystemer. Projektet etableres i samarbejde med det polske gastransmissionsselskab Gaz-System.

Anmeldelsen fra Energinet vedrører etablering af en fælles markedszone for den del af Baltic Pipe, som forbinder det norske gassystem, dvs. opstrømsrørledningsdelen og det danske transmissionssystem. Det anmeldte er bl.a. et tillæg til den nuværende entry-exit model (markedsmodel).

Energinets anmeldelse og bilag hertil kan findes under ”Hent fil” her på siden.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger senest onsdag den 27. oktober 2021 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Peter Lyk-Jensen pelj@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst påført Forsyningstilsynets journalnummer 21/10233.