Høring over Energinets anmeldte metode for energiafregning af automatisk aktiverede frekvensgenoprettelsesreserver i Østdanmark

01-10-2021

Frist: 01.11.2021

Energinet Elsystemansvar A/S har anmeldt en metode for energiafregning for af automatisk aktiverede frekvensgenoprettelsesreserver (aFRR) i Østdanmark (DK2) til Forsyningstilsynets godkendelse.

Metodeanmeldelsen indeholder følgende dokumenter:

  • aFRR energiafregning Metodeanmeldelse
  • Høringssvar – Metode for energiafregning af aFRR i DK2
  • Energinets udbudsbetingelser med ændringsmarkeringer i forhold til den anmeldte metode, aFRR i DK2

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til den anmeldte metode til Forsyningstilsynet senest den 1. november 2021.

Bemærkninger med angivelse af Forsyningstilsynets j. nr. 21/15239 kan indsendes til post@forsyningstilsynet.dk med Thomas vom Braucke (tvbr@forsyningstilsynet.dk) i kopi.