Forsyningstilsynet sender hermed Energinets opdatering af krav til simuleringsmodeller for produktionsanlæg i offentlig høring

15-12-2022

Frist: 16.01.2023

Energinet har 2022 anmeldt opdaterede krav til simuleringsmodeller for produktionsanlæg til Forsyningstilsynets godkendelse.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  • Anmeldelsesbrev: Kravændring i RfG artikel 15, stk. 6, litra c, nr. I (RfG bilag 1.B): Simuleringsmodeller for produktionsanlæg (type c og type d)
  • Bilag 1: Bilag 1.B Requirements for generators (RfG) - Krav til simuleringsmodel

Indsendelse af høringssvar
Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Energinets anmeldelse senest den 16. januar 2023, kl. 9:00 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Óli Dagmann Jóhannsson og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01921.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om ændringen kan godkendes. Tilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af metoden forholde sig til de kriterier, der fremgår af Kommissionens forordning (EU) 2016/631 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG), artikel 15, stk. 6, litra c, samt artikel 7, stk. 3-7.

Anmeldelsen er relateret en anden anmeldelse, som Forsyningstilsynet også har sendt i offentlig høring d.d.: Energinets anmeldelse om opdatering af krav til simuleringsmodeller for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg.