Høring over Energinets opdatering af krav til simuleringsmodeller for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg

15-12-2022

Frist: 16.01.2023

Forsyningstilsynet sender hermed Energinets anmeldelse om opdatering af krav til simuleringsmodeller for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg i offentlig høring.

Energinet har anmeldt opdaterede krav til simuleringsmodeller for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg til Forsyningstilsynets godkendelse.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  • Anmeldelsesbrev: Anmeldelse af opdaterede krav til simuleringsmodeller for forbrugsanlæg
  • Bilag 1: DCC Bilag 1D – Krav til simuleringsmodel

Indsendelse af høringssvar
Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Energinets anmeldelse senest den 16. januar 2023, kl. 9:00 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Óli Dagmann Jóhannsson og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01954.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om ændringen kan godkendes. Tilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af metoden forholde sig til de kriterier, der fremgår af Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC) artikel 21 samt artikel 6, stk. 3-7.

Anmeldelsen er relateret til en anden anmeldelse, som Forsyningstilsynet der også har sendt i offentlig høring d.d.: Energinets anmeldelse om opdatering af krav til simuleringsmodeller for produktionsanlæg.